پنل پیامک خود را انتخاب کنید

با توجه به تعداد ارسال ماهیانه و امکانات مورد نظر خود، یک پنل پیامکی مناسب انتخاب کنید

 • سازمانی
 • 150،000 تومان
 • مادام العمر
 • 2500 پیامک هدیه
 • تعرفه پیامک 10.3 تومان
 • تعرفه پیام صوتی 17 تومان
 • تعرفه ایمیل 12 تومان
 • 10 خط عمومی ارسال
 • 2 خط خدماتی ارسال
 • ارسال سیمکارت دارد
 • 2 خط رایگان اختصاصی
 • پیشرفته
 • 90،000 تومان
 • مادام العمر
 • 1200 پیامک هدیه
 • تعرفه پیامک 12 تومان
 • تعرفه پیام صوتی 20 تومان
 • تعرفه ایمیل 16 تومان
 • 7 خط عمومی ارسال
 • 1 خط خدماتی ارسال
 • ارسال سیمکارت دارد
 • 2 خط رایگان اختصاصی
 • استاندارد
 • 50،000 تومان
 • یک ساله
 • 500 پیامک هدیه
 • تعرفه پیامک 14 تومان
 • فاقد ارسال پیام صوتی
 • تعرفه ایمیل 18 تومان
 • 5 خط عمومی ارسال
 • 1 خط خدماتی ارسال
 • ارسال سیمکارت دارد
 • 1 خط رایگان اختصاصی
 • اولیه
 • رایگان
 • مادام العمر
 • فاقد پیامک هدیه
 • تعرفه پیامک 15 تومان
 • فاقد ارسال پیام صوتی
 • فاقد ارسال ایمیل
 • 3 خط عمومی ارسال
 • فاقد خط خدماتی ارسال
 • فاقد ارسال سیمکارت
 • فاقد خط رایگان